Institut profesního vzdělávání, IČ: 22818375, Jesenická 63 79201 Bruntál,
Kontakt: tel. 777 091 844, mail: institutPV@seznam.cz
Bankovní spojení: KB 107-4819110257/0100
 

KONTAKT

 
     
     
 
  KURZ MŠMT
KAMNÁŘ MONTÉR KAMEN NA BIOMASU
(kód: 36-117-H)
KURZ

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Kamnář montér kamen na biomasu
(kód: 36-117-H) ZDE

  Cena za kurz 50.000,-Kč 303 hodin
 
  ZKOUŠKA MPO
KAMNÁŘ MONTÉR KAMEN NA BIOMASU
(kód: 36-117-H
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE    >>TERMÍN

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Kamnář montér kamen na biomasu
(kód: 36-117-H) ZDE

  Cena za zkoušku 6.500,-Kč  
 
         
 
  KURZ MŠMT
KAMNÁŘ MONTÉR KAMEN NA BIOMASU S
TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM
(kód: 36-147-H)
KURZ

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Kamnář montér kamen na biomasu s
teplovodním výměníkem
(kód: 36-147-H) ZDE

  Cena za kurz 50.000,-Kč 303 hodin
 
  ZKOUŠKA MPO
KAMNÁŘ MONTÉR KAMEN NA BIOMASU S
TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

(kód: 36-147-H)
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE    >>TERMÍN

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Kamnář montér kamen na biomasu s
teplovodním výměníkem
(kód: 36-147-H) ZDE

  Cena za zkoušku 6.500,-Kč  
 
         
 
  KURZ MŠMT
TOPENÁŘ MONTÉR KOTLŮ NA BIOMASU
(kód: 36-149-H)
KURZ

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Topenář montér kotlů na biomasu
(kód: 36-149-H) ZDE

  Cena za kurz 50.000,-Kč 303 hodin
 
  ZKOUŠKA MPO
TOPENÁŘ MONTÉR KOTLŮ NA BIOMASU
(kód: 36-149-H)
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE    >>TERMÍN

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Topenář montér kotlů na biomasu
(kód: 36-149-H) ZDE

  Cena za zkoušku 6.500,-Kč  
 
   
  KURZ MŠMT
TOPENÁŘ MONTÉR KOTLŮ NA BIOMASU S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM
(kód: 36-148-H)
KURZ

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Topenář montér kotlů na biomasu s
teplovodním výměníkem
(kód: 36-148-H) ZDE

  Cena za kurz 50.000,-Kč 303 hodin
  ZKOUŠKA MPO
TOPENÁŘ MONTÉR KOTLŮ NA BIOMASU S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM
(kód: 36-148-H)
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE    >>TERMÍN

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Topenář montér kotlů na biomasu s
teplovodním výměníkem
(kód: 36-148-H)
ZDE

  Cena za zkoušku 6.500,-Kč  
     
 

Nové profesní kvalifikace a povinnost zkoušek v české legislativě

Na směrnici 2009/28/ES zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (novelizován zákony č. 318/2012 Sb., č. 310/2013 Sb. a č. 103/2015 Sb.) který zavádí v § 7 povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d.
Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace a od 1. července 2015 je povinnost zúžena pouze na všechny dotované instalace (novelizací zákonem č. 103/2015 Sb.).

Kdo je osoba oprávněná provádět instalaci dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.?

Novelizovaná podoba zákona č. 406/2000 Sb. ji definuje takto: Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let. Osoba oprávněná každopádně musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání potřebné profesní kvalifikace (osvědčení o profesní kvalifikaci je vydáváno na rodné číslo, nikoli na IČO).

Sankce a pokuty

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto:

Fyzické osoby se dopouštějí přestupku tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci. A stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (platí pro obě strany – stavebníka i montážníka).

U právnických a podnikajících fyzických osob jsou již sankce vyšší, v jejich případě se jedná o správní delikty, které popisuje § 12a takto:

 

pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba nezajistí výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení pouze
fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace, hrozí jí pokuta až do výše 100 000 Kč

pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je současně stavebníkem nebo vlastníkem budovy nezajistí instalaci „osobou
oprávněnou“, hrozí jí pokuta až do výše 200 000 Kč

pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci,
hrozí jí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.
 

 

 

Pozn.: K výše uvedeným sankcím je vhodné zmínit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Státní energetická inspekce publikovaly dokument s názvem „Společné stanovisko MPO a SEI k dodržování ustanovení § 10d zákona o hospodaření energií“, kde SEI deklaruje, že nebude sankce v rámci „osoby oprávněné“ postihovat (max. však do 1. července 2015, kdy vstupuje v platnost novela). Z vyjádření právníků však vyplývá, že tento dokument má vzhledem k platnému zákonu nulovou právní hodnotu.

 

 
         
     
  © 2024 Institut Profesního Vzdělávání, Jesenická 63, 792 01 Bruntál Webdesign FIRMUJ.CZ